Nyheder fra Szocska A/S:

 

Vi har plads til flere folk i vores dejlige villa og tilbyder derfor 4 kontorpladser til leje. Ring endelig, vi glæder os til at høre fra dig.

 

Succesvirksomhed 2021!
Mandag den 27. september 2021 fik vi fint besøg af Bjarne Claussen fra Spar Nord og Henning Wiese fra BDO. De to firmaer har kåret 1.000 danske virksomheder ud af 300.000 mulige til Succesvirksomhed 2021 - og der var vi iblandt.
Spar Nord og BDO skriver selv: “Med erhvervsprisen ‘Succesvirksomhed 2021’ anerkender og hylder Spar Nord og BDO de mindre og mellemstore virksomheder i dansk erhvervsliv, der er lykkedes med at skabe vækst, har et kontinuerligt drive og bidrager til positiv udvikling i dansk økonomi som helhed. Årets i alt 1.000 danske Succesvirksomheder har demonstreret størst evne til at levere solide resultater og høj vækst år efter år. De er foregangsvirksomheder, der skaber udvikling lokalt og nationalt. De har klaret det lange, seje træk.”

 

Testamente for ugifte samlevende

Samlevende arver ikke hinanden, heller ikke selvom de har boet sammen i mange år. Hvis du ønsker, at din samlever skal arve efter dig, er det således nødvendigt at oprette et samlevertestamente. Dette er særligt relevant, hvis I ejer fast ejendom sammen og du har et ønske om, at din samlever skal have mulighed for at blive boende den dag du går bort.

Som samlevende har I mulighed for at oprette to typer testamenter:

- Udvidet samlevertestamente

- Gensidigt samlevertestamente

Ved oprettelse af et udvidet samlevertestamente kan du, hvis du har børn, testere 7/8 af sin formue til din samlever. Det er dog kun muligt at oprette et udvidet samlevertestamente, hvis I opfylder følgende betingelser:

- I har boet sammen i mindst 1 år

- I har fælles børn

- I skal kunne indgå ægteskab med hinanden og dermed ikke være søskende eller slægtninge i op- eller nedadgående linje

- Testamentet skal være gensidigt

Opfylder I ikke betingelserne for oprettelse af et udvidet samlevertestamente kan I oprette et gensidigt samlevertestamente hvor du, hvis du har børn, kan testere op til 3/4 af arven til din samlever.

Du er velkommen til at kontakte os hvis du ønsker at vide mere om muligheden for at oprette et samlevertestamente.

Hjælp til at læse købsaftalen


På trods af corona er priserne på huse og lejligheder i juli måned, ifølge finans.dk, på det højeste niveau nogensinde. Der er således godt gang i boligmarkedet.

Hvis du er en af dem der skal købe en byggegrund eller fast ejendom kan det være en god ide at rådføre sig med en advokat, da der i forbindelse med en handel kan være mange faldgruber.

Hos Szocska Advokataktieselskab kan vi rådgive dig om alle aspekter i forbindelse med en handel. Som køber anbefaler vi, at du er særligt opmærksom på følgende:

 1. Hvilke frister er der i købsaftalen
 2. Hvilke servitutter/rettigheder er der tinglyst på ejendommen
 3. Hvilken lokalplan er gældende og indeholder den begrænsninger i forhold til dine ønsker
 4. Er der lokalplaner der påtænkes vedtaget som i fremtiden kan forringe ejendommens værdi
 5. Er der udført separatkloakering på ejendommen
 6. Er ejendommen godkendt til beboelse og stemmer oplysningerne i købsaftalen overens med oplysningerne i BBR
 7. Er grunden forurenet
 8. Ligger ejendommen i et område med meget støj eller risiko for oversvømmelse
 9. Er der forhold ved ejendommens stand du skal være opmærksom på i henhold til tilstands- og elrapporten
 10. Bør du få ejendommen gennemgået af en byggesagkyndig inden du køber ejendommen
 11. Har du overblik over hvilke omkostninger der er ved handlen som du skal betale
 12. Ved du hvilke omkostninger der er forbundet med at eje huset  
 13. Bør du tegne en ejerskifteforsikring

Ovenstående er blot et udpluk af punkter, man som køber, bør være opmærksom på, inden man underskriver en købsaftale. Det er vores anbefaling at man som køber altid får indsat et advokatforbehold, således, at købsaftalen ikke er endelig førend man har haft lejlighed til at gennemgå handlens dokumenter med sin advokat.

Du er velkommen til at kontakte os for en gratis uforpligtende snak om dit hus- eller grundkøb på tlf. 76 32 00 10.

Køb/salg af sommerhus

Det er blevet populært at købe sommerhuse, men ved du egentlig, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med køb af et sommerhus?

Du bør blandt andet undersøge om sommerhuset må anvendes hele året eller kun i sommerhalvåret, og om der er tinglyst servitutter eller andre rettigheder på ejendommen. Det kan også være relevant at undersøge, hvad der i fremtiden skal ske med området, er der eksempelvis vedtaget fremtidige lokalplaner eller truffet beslutninger i grundejerforeningen, der kan få betydning for det sommerhus, som du påtænker at købe?

Derudover bør du være opmærksom på, hvilke udgifter der er ved sommerhuset. Der kan være udgifter, som du ikke er vant til at afholde ved din helårsbolig, f.eks. tømning af septiktank.

Hvis du overvejer at leje dit sommerhus ud, skal du desuden være opmærksom på, hvornår og i hvilket omfang du må udleje huset, samt hvor meget skat du skal betale af lejeindtægten.

Vi har stor erfaring med bolighandler, herunder køb af sommerhuse og vi kan derfor vejlede dig om alle de juridiske spørgsmål der kan opstå. Vi gennemgår alle dokumenter for dig og sørger for at du er godt klædt på, inden du beslutter dig for at indgå en købsaftale.

Du er velkommen til at kontakte os for en gratis uforpligtende snak om dit sommerhuskøb på tlf. 76320010.

Samvær

Når man som forældre ophæver samlivet opstår der en række spørgsmål og problemstillinger i relation til samværet med jeres fælles børn.

Den af jer der fraflytter jeres tidligere fælles hjem vil automatisk blive ”samværsforælder”, såfremt den anden forælder bliver boende med børnene. Den forælder der har børnene boende betegnes ”bopælsforælder”. Som samværsforælder har man som udgangspunkt kun ret til det samvær man kan aftale med den anden forælder. Hvis man som forældre ikke kan blive enige om samværet er samværsforælderen nødsaget til at rette henvendelse til Familieretshuset og ansøge om at få fastsat samvær. Familieretshuset vil herefter indkalde begge forældre til et møde med henblik på at få forældrene til at blive enige om en samværsaftale. Lykkedes det ikke vil Familieretshuset træffe en afgørelse om samværet som herefter er bindende for forældrene. 

Hvis samværsforælderen senere ønsker at få ændret samværet eksempelvis således, at samværet udvides, er det noget forældrene selv kan aftale ved at lave en ny samværsaftale. Kan forældrene ikke blive enige om ændringen må samværsforælderen igen kontakte Familieretshuset og ansøge om at få samværet ændret. Familieretshuset vil igen indkalde til et møde og træffe en afgørelse såfremt der ikke under mødet opnås enighed om samværet.

Hvis bopælsforælderen ikke overholder samværsaftalen og således ikke vil udlevere barnet til det aftalte samvær kan samværsforælderen rette henvendelse til Familieretten. Familieretten kan efter ansøgning hjælpe med at få barnet udleveret til samvær.

Hos Szocska Advokatfirma kan vi hjælpe med rådgivning om samvær, vi kan blandt andet udfærdige en samværsaftale, vi kan deltage i møder i Familieretshuset og være behjælpelig med ansøgning om udlevering af barnet ved Familieretten. Vi står klar til at guide og rådgive dig i forbindelse med din samværssag.


Hvad er en ægtepagt?

En ægtepagt er en aftale mellem ægtefæller om hvilken formueordning der skal være i ægteskabet. Den skriftlige aftale kaldes en ægtepagt og skal underskrives og tinglyses for at være gyldig. Opretter ægtefæller ikke en ægtepagt vil der være formuefællesskab i ægteskabet.

Formuefællesskab betyder ikke, at I som ægtefæller ejer alting sammen, men derimod, at der skal ske ligedeling når ægteskabet ophører, eksempelvis ved skilsmisse eller død. Hvis der er stor forskel på ægtefællernes formue og/eller løbende indkomst eller hvis en af ægtefællerne driver virksomhed kan det være hensigtsmæssigt at oprette en ægtepagt.

Ved oprettelse af ægtepagt indgår ægtefællerne en aftale om særeje – ægtefællerne aftaler altså at der skal gælde en særejeordning fremfor det almindelige formuefællesskab. Der er flere forskellige særejeordninger. De mest almindelige typer er skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje.

Skilsmissesæreje betyder, at ægtefællerne ikke skal dele deres formue ligeligt hvis de bliver skilt, men at der derimod skal ske ligedeling hvis en af ægtefællerne afgår ved døden.

Fuldstændig særeje betyder, at ægtefællerne ikke skal dele deres formue ligeligt hvis de bliver skilt og heller ikke i den situation hvor en af ægtefællerne afgår ved døden.

Ægtepagten behøver ikke at omfatte alt hvad ægtefællerne ejer men kan afgrænses til nærmere bestemte aktiver eller et bestemt beløb. Der er mange muligheder.

Det er vores anbefaling at man som ægtefæller rådfører sig med en advokat inden der oprettes en ægtepagt, så det sikres, at ægtepagten passer til netop jeres forhold og får den ønskede virkning.


Har du overvejet at oprette et børnetestamente?

Et børnetestamente er et testamente hvori du angiver, hvem du ønsker, skal have forældremyndigheden over dit barn/dine børn, hvis du går bort inden dine børn fylder 18. I testamentet skal du samtidig skrive hvorfor den pågældende person, efter din opfattelse, er den bedst egnede til at overtage rettighederne over dit barn.

Ved oprettelse af et børnetestamente kan I samtidig overveje, om I har behov for et egentligt testamente hvor I tillige tager stilling til hvordan arven efter jer skal fordeles.

Det er I sidste ende Familieretshuset der træffer afgørelse om hvem der skal have forældremyndigheden over dit barn. Familieretshuset træffer afgørelsen ud fra hvad der vil være bedst for dit barn. Ved deres vurdering af hvad der er bedst for barnet vil de inddrage dine ønsker anført i børnetestamentet. Familieretshuset vil typisk følge dine ønsker, medmindre der er konkrete omstændigheder der taler imod.

Vi anbefaler, at du rådfører dig med en advokat inden du opretter et børnetestamente, særligt for at få en professionel vurdering af, om du samtidig bør oprette et almindeligt testamente.


Hvad er en fremtidsfuldmagt?

Med en fremtidsfuldmagt kan du selv bestemme hvem – der i fremtiden – skal repræsentere dig. Det kan f.eks. være hvis du bliver syg eller af andre årsager får brug for hjælp.

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt som kan sættes i kraft i fremtiden hvis du bliver syg eller svækket eller mister evnen til at varetage egne personlige eller økonomiske forhold. Du kan indsætte din ægtefælle, samlever, børn, nabo eller hvem du måtte ønske. Fordelen ved at oprette en fremtidsfuldmagt er at du selv kan bestemme hvem der skal varetage dine personlige og økonomiske anliggender, den dag du ikke længere selv kan. Du kan også bestemme hvordan den fuldmægtige må handle, eksempelvis om den fuldmægtige må give gaver, til hvem, og for hvor meget.

Du kan oprette fuldmagten i dag. Ved oprettelsen skal fuldmagten tinglyses og underskrives for notaren. Fuldmagten bliver herefter gemt elektronisk i fremtidsfuldmagtsregisteret. Først den dag du får behov for det, eksempelvis hvis du bliver syg, bliver fuldmagten sat i kraft.

Ring gerne til os for en gratis uforpligtende snak, hvis du vil høre mere om hvordan du opretter en fremtidsfuldmagt. 


Hvordan behandles sager i familieretshuset under corona?

Selvom corona-virus har betydet, at alle offentlige ansatte er blevet sendt hjem, betyder det ikke, at der ikke behandles sager i familieretshuset. Du kan derfor stadig sende ansøgninger om samvær, forældremyndighed og bopæl til familieretshuset.

Den væsentligste ændring i familieretshusets sagsbehandling er, at de ikke på nuværende tidspunkt afholder fysiske møder. De sager der kan behandles på skrift eller via telefonisk kontakt, bliver fortsat behandlet, det samme gør sig gældende for ansøgninger af hastende karakter. Hvis du har indgivet en ansøgning om samvær fordi samværet med dit barn er blevet afbrudt, foregår sagsbehandlingen normalt således, at familieretshuset vil indkalde begge forældre til et fysisk møde, hvor man vil forsøge at opnå enighed mellem parterne om en samværsaftale.

Da familieretshuset ikke i øjeblikket holder møder, kan der gå noget tid før der bliver lavet en samværsaftale. I denne situation har man som forælder mulighed for at ansøge om kontaktbevarende samvær. Ansøgninger om kontaktbevarende samvær behandles på skrift og ved telefonisk kontakt og der træffes typisk afgørelse i disse sager indenfor 14 dage.

Hvis du er i tvivl om du opfylder betingelserne for at få kontaktbevarende samvær eller i øvrigt har brug for rådgivning om hvordan du bedst forholder dig i forhold til familieretshusets behandling af din sag er du velkommen til at kontakte os.


Har du overvejet at oprette et testamente?

Selvom Danmark er ramt af corona-virus og retterne har lukket de fleste af deres aktiviteter ned, er det stadig muligt at oprette et testamente.

Et testamente oprettes på sædvanlig vis ved at testator underskriver testamentet for notaren ved retten. Notarens opgave er at sikre, at den der opretter testamentet, er ved sine fulde fem. Når det er konstateret, påtegner notaren testamentet og registrerer det i personbogen. I disse dage har retterne, på grund af corona-virus lukket for notarforretninger. Det betyder dog ikke, at man er afskåret fra at oprette et testamente.

Et testamente kan oprettes som et vidnetestamente. Det gøres ved at testator underskriver testamentet foran to vidner. Vidnerne skal herefter underskrive testamentet og ved deres underskrift erklære, at testator var ved sine fulde fem ved oprettelsen. Testamentet har herefter virkning med det samme. Det er dog vigtigt, at testamentet opbevares et sikkert sted, da testamentet på denne måde ikke registreres i personregisteret og derved ”automatisk” dukker op i systemet ved testators død.

Vi anbefaler derfor, at man, når retterne igen åbner op for notarforretninger, efterfølgende får underskrevet testamentet ved notaren.

Vidnetestamentet kan dog være en god løsning hvis man i disse tider har et ønske om at bestemme hvordan arven skal fordeles.

Hvis du er i tvivl om du har behov for at oprette testamente er du velkommen til at kontakte os for en gratis uforpligtende drøftelse. tlf. 76 32 00 10 eller info@szocska.dk

kontakt os Tlf. 76 32 00 10

  Strandvejen 8
6000 Kolding
 info@szocska.dk
Tlf. 76 32 00 10
CVR.: 30 82 95 22

  Åbningstider:
 Mandag-Torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-15.00

Telefontid:
 Mandag-Fredag: 8.30-15.00

 Bankoplysninger:
  Reg. nr.: 0759
Konto.: 322 32 97 438