Bankinkasso

Bankinkasso er en inkassoform, hvor banken allerede er i besiddelse af et fundament i form af gældsbrev eller pantebrev.

Hvis kunden ikke overholder sine gældsforpligtelser, kan vi overtage sagen fra banken og via Fogedretten foranledige at eventuelle aktiver, såsom ejendomme, bliver sat på tvangsauktion. Vi har en række faste bankinkassokunder i vores inkassoafdeling, og vi har derfor stor erfaring med at håndtere disse sager til en konkurrencedygtig pris.