Ejendomsadministration

Hos Szocska A/S administrerer vi en række forskellige ejendomme, herunder udlejningsejendomme, andelsboligforeninger og ejerforeninger. Vores ejendomsadministrationsafdeling har derfor en bred viden og erfaring inden for administration af ejendomme, ligesom afdelingen har et tæt samarbejde med vores lejeretsafdeling.

Ejendomsadministration er en stor opgave og opgaverne er mange og forskellige. En succesfuld administration forudsætter et indgående kendskab til de gældende regler, og det kan derfor være en fordel at overlade hele administrationen eller en del heraf til professionelle.

Som ejendomsadministrator kan vi hjælpe dig med alle tænkelige opgaver, blandt andet udarbejdelse af lejekontrakter, opgørelse og fremsendelse af forbrugsregnskaber, varsling af huslejestigninger, bogføring, momsregnskaber, rådgivning og varetagelse af daglig drift, således at driften drives i tråd med lovens forskrifter. Vi er skarpe på de respektive lovgivninger, hvad enten der er tale om administration i ejerforeninger, udlejningsselskaber, ejendomsselskaber eller andelsboligselskaber. Dertil kommer, at vores viden og erfaring inden for lejeret, såvel almennyttig som boliglejeret, er en fordel, hvis der opstår problemer med manglende betaling af husleje, støjende lejere og lignende, ligesom vi har øje for potentielle faldgruber.

Hvis du har spørgsmål til varetagelse af opgaver, er du meget velkommen til at kontakte en af vores advokater for at få en uforpligtende snak. Vi kan skræddersy opgaven, således administreringen passer til netop dine behov.