Straffesager

Advokat Charlotte Szocska er beneficieret forsvarsadvokat ved Retten i Kolding. Både advokat Charlotte Szocska og advokat Bente Karlsen rådgiver i sager af strafferetlig karakter.

Advokatkontoret behandler alle typer straffesager, og fungerer også ofte som bistandsadvokat for personer, der har været ofre for en forbrydelse. Det er vores opgave at vejlede, støtte og rådgive vores klient gennem hele sagens forløb.

Hvis du har været udsat for en forbrydelse, kan du anmode politiet eller Retten om at få en bistandsadvokat. Du har som forurettet ingen omkostninger ved at have advokat på din side, da udgifterne hertil dækkes af det offentlige.

Hvis du ved en forbrydelse er blevet påført skader af psykisk eller fysisk karakter, kan du kræve erstatning. Advokatkontoret vil hjælpe dig med at opgøre dit krav.

Kontakt:
Charlotte Szocska på cs@szocska.dk eller Bente Karlsen på bk@szocska.dk