Sager om børn

Forældremyndighed

En sag om forældremyndighed og/eller hvor barnet skal bo, skal altid starte i statsforvaltningen. I kan ikke selv sende sagen til retten. Du starter derfor med at kontakte statsforvaltningen. Det er en god ide at læse deres vejledning igennem, som du finder på www.statsforvaltning.dk. Når du har sendt din begæring af sted til statsforvaltningen, vil du og din tidligere samlever/ ægtefælle blive indkaldt til et møde i statsforvaltningen.

Hvis I ikke kan finde en løsning på dette møde, skal statsforvaltningen afslutte sagen med at indbringe sagen for retten, hvis en af jer beder om det. Statsforvaltningen vil så skrive til retten og fortælle, at der er en tvist omkring jeres barn/børn. Du modtager herefter et brev fra retten, hvor du får en frist til at komme med dit synspunkt i sagen ( processkrift ) og din tidligere samlever/ægtefælle får en frist til det samme. Retten rådgiver også om, at I kan få en advokat til at hjælpe jer og retten bestemmer, hvilken dag I skal møde.

Ved Retten i Kolding går der typisk 1- 1,5 måned fra de modtager brevet fra statsforvaltningen, til I skal møde i retten. Inden for den frist har I begge skrevet omkring jeres synspunkter, og retten har indhentet oplysninger ved skole, kommune og andre relevante steder.

Så mødes I i retten. Det er et lukket retsmøde, hvor der typisk alene er en dommer og jer samt jeres advokater til stede. Hvis du har bedt om, at sagen kommer i retten ( sagsøger ), skal du starte med at forklare dit synspunkt, og bagefter skal din tidligere samlever/ægtefælle gøre det samme. Når I begge har talt, skal dommeren vurdere, om der mangler flere oplysninger, for at sagen kan afgøres. Hvis det er tilfældet, udsættes sagen på det. Det kan være, at der mangler udtalelser fra offentlige myndigheder, at dommeren vil have en samtale med jeres barn/børn eller at en børnesagkyndig skal lave en rapport. Hvis der ikke mangler oplysninger, afsiger dommeren en dom, typisk 1 uge efter retsmødet. Den afgørelse kan I begge klage over til landsretten. I har 8 uger fra dommen er afsagt, dog alene 14 dage, hvis dommen betyder, at barnet skal skifte bopæl.

I skal ikke betale afgift for rettens behandling af en sag om forældremyndighed.

Under sagen vil dommeren normalt have en samtale med barnet, eventuelt sammen med en børnesagkyndig psykolog. I vil som regel blive orienteret om hovedindholdet af samtalen. Dommeren kan også bestemme, at en børnesagkyndig skal foretage en undersøgelse og udarbejde en erklæring. I vil altid få mulighed for at læse erklæringen.
 

Samvær

Hvis statsforvaltningen har bestemt, at du har ret til samvær med dit barn, og du ikke får barnet udleveret, kan du anmode fogedretten om hjælp. Det samme gælder, hvis du og den anden forælder har indgået en aftale i statsforvaltningen, eller hvis I selv har lavet en skriftlig aftale om samvær og bestemt, at den kan bruges i fogedretten.

Fogedretten indkalder normalt jer begge til et møde og forsøger først at løse sagen ved en frivillig aftale mellem jer. Lykkes det ikke, kan fogedretten pålægge tvangsbøder. Bøden bortfalder, hvis barnet bliver udleveret. Fogedretten kan også beslutte at hente barnet med hjælp fra politiet.

Hvis barnet har nået en vis alder og modenhed, vil fogedretten tage en samtale med barnet sammen med en børnesagkyndig eller en repræsentant fra kommunen.

Fogedretten kan under fuldbyrdelsessagen ændre omfang, tid og sted for samværet og fastsætte erstatningssamvær.

 

Fri proces

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du få fri proces. Dette betyder, at staten betaler retsafgiften og salær til din advokat. Vi undersøger altid muligheden for fri proces.

Du kan få mere information om fri proces på www.civilstyrelsen.dk.