Retssager

Vi er et advokatfirma med procedurevante advokater på alle niveauer, hvorfor vi har stor erfaring med retssager på rigtig mange områder. Vi gennemgår sammen sagen grundigt og aftaler hvilken strategi, der skal føres. Herudover drøfter vi de centrale juridiske problemstillinger i sagen, hvad der kan bevises, og hvor der eventuelt kan være bløde punkter i sagen.