Separation og skilsmisse

Det er desværre en kendsgerning at ca. 43 % af de danske ægteskaber ender i separation eller skilsmisse. Når beslutningen om separation/skilsmisse er truffet, er der meget at tænke på, og mange af de beslutninger, du skal træffe, kan få uoverskuelige konsekvenser, når følelse og fornuft blandes sammen.

Alle sager om separation og skilsmisse starter i Familieretshuset. Du kan derfor med fordel gå ind på www.familieretshuset.dk og læse mere om betingelserne for separation eller skilsmisse. 

For at kunne blive separeret, skal I være enige om, hvem der skal have en evt. lejlighed eller andelsbolig, og om den ene af jer skal betale bidrag til den anden.

Hvis I ikke kan blive enige om separation eller skilsmisse, skal ansøgningsskemaet sendes til Familieretshuset, hvorefter I bliver indkaldt til et møde. Hvis I fortsat ikke kan blive enige, vil Familieretshuset sende sagen i retten. Vi kommer som advokater typisk ind i billedet på dette tidspunkt.

Når det formelle er overstået, og du er blevet separeret eller skilt fra din ægtefælle skal jeres formue opgøres og deles. Vi kan også hjælpe dig med denne praktiske udfordring, således at du får styr på den økonomiske del af separationen/skilsmissen.