Forældremyndighed

Udgangspunktet er, at I har fælles forældremyndighed over jeres børn.

Derfor er det typiske stridsspørgsmål blandt forældrene: ”Hvor skal børnene have bopæl?”. Hvis I ikke kan blive enige om det, starter sagen i statsforvaltningen, hvorfor du med fordel kan gå ind på www.familieretshuset.dk og læse mere om fremgangsmåden.

Hvis du ønsker tingene ændret, sender du en begæring til Familieretshuset, hvorefter begge forældre bliver indkaldt til et møde. Hvis I ikke kan nå til enighed på mødet, vil Familieretshuset sende sagen i Familieretten såfremt, en af parterne begærer det.

Når sagen er endt i retten, kommer vi typisk ind i billedet. Men det er altid en god idé at kontakte os så tidligt som muligt i en sag, så vi kan guide dig gennem forløbet.

Begge forældre har ret til samvær med deres børn. Hvis I ikke kan blive enige om samværets omfang, starter sagen igen i Familieretshuset. Kan I ikke nå til enighed på mødet, vil Familieretshuset sende sagen i Familieretten såfremt, en af parterne begærer det

Det er også Familieretshuset, der træffer afgørelse om størrelsen af børnebidrag.