Erstatnings-/forsikringsret

 

Erstatning ved personskade

Vi hjælper dig, hvis du er kommet til skade f.eks. ved en arbejdsulykke eller et trafikuheld.

Udover bekymringen omkring dit helbred, melder der sig sikkert en lang række spørgsmål omkring, om du kan få erstatning? Hvor meget? Af hvem? Hvornår?

Hvorfor vælge os - og ikke et andet advokatkontor?
Der findes mange advokatkontorer, der også har personskadesager. Mange hjemmesider har utrolig megen generel information, så man som skadelidte bliver helt forvirret. Vi har valgt en enkel side med få informationer og vil i stedet opfordre dig til at tage et gratis møde med os, hvor vi gennemgår det relevante lige for DIG og ikke drukner dig i generel information om generelle sager. 

Nogle vælger at antage vores bistand lige efter en skade er sket, andre efter de selv har prøvet kræfter med forsikringsselskaber. Det er individuelt, men det er aldrig for sent at bede om vores vurdering af en sag.
 

Gratis formøde

Uanset om du har været udsat for en arbejdsskade, fritidsulykke, patientskade, piskesmæld eller en trafikulykke, har du mulighed for at komme til et gratis møde, hvor vi vurderer dine muligheder for erstatning. Mødet kan være enten på vores kontor eller pr. telefon: hvad der passer dig bedst. Efter mødet kan du tage stilling til, om du ønsker vores bistand i sagen.

 

Advokatomkostninger

I de fleste erstatningssager er der en modpart, der enten har været skyld i din skade (fx en anden bilist i trafikken eller en husejer, hvis fortov du er falder på pga. manglende snerydning), eller som hæfter for din skade på et objektivt grundlag, dvs. uden egentlig skyld (fx hvis du er blevet bidt af en hund).  Den modparts ansvarsforsikring vil derfor i langt de fleste tilfælde betale rimelige advokatomkostninger for dig, så du kan få professionel juridisk hjælp til erstatningssagen. 

 

Det får vi en hurtig afklaring på, hvis vi tager din sag ind på kontoret

 

I visse sager må vores kunder dog også påregne en vis egenbetaling. Er det tilfældet, får du det afklaret, inden vi tager din sag ind på kontoret. I vores skriftlige ordrebekræftelser oplyses forventet egenbetaling. 

 

Hvilke økonomiske krav har du som følge af din skade? 
Hvis du har været udsat for en personskade, har du mulighed for at få erstatning for økonomisk tab og måske godtgørelse for nogle ikke-økonomiske tab.

På mødet gennemgår vi dine mulige krav. Det kan være, hvis du fx er nødsaget til at være sygemeldt fra dit arbejde i en periode, vil du kunne få erstatning for din manglende lønindtægt. Hvis din arbejdsevne er varigt nedsat, vil du kunne få erstatning for din varige lønnedgang.   Herudover kan du måske få en godtgørelse for hver dag, du er sygemeldt (svie- og smertegodtgørelse), og en større godtgørelse hvis du er blevet påført varige mén som følge af skaden. 
 

I flere tilfælde kan du få erstatning fra flere sider, både dit eget forsikringsselskab (ulykkesforsikring og evt. en erhvervsudygtighedsordning), en eventuel skadevolder (ofte en ansvarsforsikring) og din arbejdsgivers forsikringsselskab.

 

Vi kan hjælpe dig med at opgøre dine økonomiske krav
Forsikringsselskaber, der skal udbetale erstatning eller godtgørelse, har en naturlig interesse i at begrænse udbetalingens størrelse. Derfor kan det være nødvendigt med professionel rådgivning. Der er mange praktiske, lægelige og bevismæssige problemer som vi har stor erfaring i at løse.

 

Forsikringsret

Du har sikkert en del forsikringer, der kan hjælpe, når uheldet er ude:

  • hvis du er kommet til skade i arbejdstiden, har din arbejdsgiver en forsikring.
  • hvis du er kommet til skade i din fritid, har du måske en forsikring.
  • hvis du gør skade på andre, har du måske en forsikring.
  • hvis der opstår fejl og mangler ved dit hus, har du måske en forsikring.
  • hvis du er part i en retssag, har du måske retshjælpsdækning.

Vi rådgiver dig gerne om, hvorvidt du har en forsikring i den konkrete situation, og om forsikringen er pligtig at udbetale dig erstatning.