Dødsbobehandling 

Når du mister en af dine nærmeste, skal du tage stilling til en masse spørgsmål. Boet skal gøres op, så arvingerne kan få deres arv, kreditorerne kan få deres penge, og de efterladtes situation kan blive ordnet økonomisk og juridisk. Den afdødes værdier, kaldet dødsbo, gøres op, og man skal "skifte bo". Dette sker i skifteretten og kan gøres på forskellige måder afhængig af afdødes situation og familiemæssige relationer.

Skifteretten får automatisk besked, og kort tid efter dødsfaldet vil du derfor modtage et brev fra skifteretten, hvori du bliver indkaldt til et møde. På skifteretsmødet skal det drøftes, hvordan dødsboet efter afdøde skal behandles. Hvis alle arvinger er enige, kan man vælge privat skifte.

Midt i sorgen kan det være svært at overskue de juridiske problemstillinger dødsfaldet medfører. Det kan derfor være en fordel at bruge advokat i forbindelse med dødsbobehandlingen, særligt hvis der er én eller flere ejendomme der skal sælges, eller hvis det er kompliceret at få overblik over afdødes formue.

Vi kan blandt andet hjælpe dig med følgende:

 • Valg af skifteform
 • Overblik over boets gæld
 • Skatte- og afgiftsmæssige beregninger
 • Undersøgelse af arveforhold
 • Lave alle de nødvendige dokumenter i forbindelse med dødsbobehandlingen
 • Overblik over de nyeste arveregler

Vi hjælper dig gerne med at komme så let gennem forløbet som muligt, og vores mål er at gøre boet færdigt på 6 måneder.

Du er altid velkommen til at ringe og få en fast pris på vores arbejde inden vi går i gang.

Ordforklaring

 • Proklama - en bekendtgørelse i Statstidende, hvori afdødes kreditorer opfordres til at anmelde deres krav inden 8 uger.
 • Åbningsstatus - opgørelse over et dødsbos aktiver og passiver pr. dødsdagen.  
 • Tvangsarv - den arv du, som ægtefælle eller barn, skal have ifølge arveloven. 
 • Privat skifte - skifteform som kræver enighed blandt arvinger.
 • Boopgørelse - dels en opgørelse over et dødsbos aktiver og passiver inkl. boets indtægter og udgifter i boperioden og dels beregningen af bo-/ arveafgift.
 • Skiftefuldmagt - fuldmagt til en arving eller advokat, som kan repræsentere dig under skiftet af et dødsbo.
 • Skifteretsattest - et dokument udstedt af skifteretten som viser om man for eksempel sidder i uskiftet bo, har valgt privat skifte, eller valgt en bobestyrer
 • Autoriseret bobestyrer – en gruppe af advokater som er udpeget af skifteretten til at hjælpe skifteretten bobehandling.

Bobestyrer:

Der kan være flere årsager til, at der bliver sat en bobestyrer på, det kan fx være usikkerhed om arveforholdene eller at arvingerne er uenige. Bobestyrerbehandling indebærer, at boet behandles af enten en af skifteretten udpeget autoriseret bobestyrer eller af en, som afdøde i sit testamente har ønsket skal være bobestyrer.

Charlotte Szocska er autoriseret bobestyrer ved Retten i Kolding, hvorfor det altid er muligt at ønske hende, såfremt boet skal under bobestyrerbehandling.