Almindelig inkasso

Med mangeårigt kendskab til debitorer vil vi foreslå, at du har en fast procedure for, hvornår debitor skal rykkes for betaling.

Du kan tage 100 kr. pr. rykker du sender, og du kan tage betaling for 3 rykkere pr. faktura. Det er en betingelse, at der er 10 dage imellem hver rykker. Hvis debitor ikke betaler, skal du forholde dig til, hvad der skal ske med din faktura. Skal sagen fortsætte som inkassosag, kræver det, at du oplyser debitor om dette, da man ellers ikke kan pålægge debitor advokatomkostningerne. Derfor skriver du i dit sidste brev til debitor: "Hvis der ikke sker betaling inden 10 dage, vil sagen gå til retslig inkasso".

Hvis du vælger at lade kravet overgå til inkasso, vil vi sende et inkassobrev til debitor, og betaler debitor ikke her, vil det næste skridt være at sende sagen i fogedretten.

I fogedretten har vi mulighed for at spørge ind til debitors økonomi, at gøre udlæg i alt hvad debitor ejer, at tinglyse disse udlæg, aftale en afdragsordning hvis debitor ikke har mulighed for at betale på én gang, samt derefter hjælpe dig med at sørge for, at debitor overholder sin afdragsordning.

Vores pris er konkurrencedygtig for hele sagens forløb, med tillæg af afgifter til det offentlige og tilkendte omkostninger.

Kontakt inkassoafdelingen for en gennemgang af din debitorpolitik og nærmere information om inkassosagens forløb.