Udlejningsejendomme

Vi assisterer med køb og salg af udlejningsejendomme og erhvervsejendomme. Vi repræsenterer såvel købere som sælgere.

Det anbefales altid, at der indsættes advokatforbehold og bankforbehold ved handel med fast ejendom, herunder også udlejningsejendomme og erhvervsejendomme.

Vores rådgivning henvender sig såvel til situationer, hvor der medvirker ejendomsmægler og situationer, hvor der ikke medvirker ejendomsmægler.

Vi gennemgår:
- Købsaftalen.
- Købesummen og finansiering af samme, herunder vurdering af forrentningen af investeringen og sikring af deponering og garantistillelse.
- Tingbogen og servitutter.
- Lejekontrakter og lejevilkår samt risici vedrørende lejeforholdene i ejendommen. Der foretages tillige nødvendige undersøgelser af evt. huslejenævnssager eller boligretstvister.
- Ejendommens udgifter i relation til udlejers stilling overfor lejerne.
- Ejendommens øvrige dokumenter som ejendomsdatarapport, BBR-ejermeddelelse, ejendommens anvendelse, ejendommens forsikringer.
- Ejendommens fysiske forhold, herunder istandsættelse og forbedringer.
- Øvrige aftaler mellem parterne.

Desuden hjælper vi med tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse.
Endelig foretager vi de nødvendige undersøgelser i samråd med andre rådgivere som revisorer og banker.