Samejeoverenskomster

En samejeoverenskomst er typisk en aftale mellem to ugifte samlevende, som beskriver, hvem der har betalt hvad i forbindelse med et huskøb. Ligeledes aftaler parterne på forhånd, hvad der skal ske med ejendommen, hvis de går fra hinanden. Hvis man er gift, er det ikke nødvendigt at lave sådan en aftale – så regulerer loven de eventuelle problemer, der måtte opstå. For ugifte samlevende er det ikke tilfældet, og det er derfor en god idé at lave en samejeoverenskomst, således at der er rene linjer hvis forholdet bryder sammen.

En samejeoverenskomst kan også laves mellem flere, der køber et hus sammen, f.eks. søskende, der sammen køber et sommerhus

En samejeoverensomst kan tinglyses på ejendommen. Dette gøres oftest i sager, hvor der ikke er tale om ugifte samlevende.