Parcelhuse og ejerlejligheder

At købe eller sælge fast ejendom kan være en kompliceret affære. Uanset om du køber eller sælger, bistår vi dig gerne. Vi sørger for, at du får det bedst mulige grundlag for at træffe de rigtige beslutninger.

Siden 1. september 2009 har det ikke længere været nødvendigt at lave skøder på papir. De velkendte tinglysningsstempler eksisterer heller ikke mere. I dag foregår alt digitalt, og det er nu købsaftalen, der danner grundlag for tinglysningen. En række oplysninger om handlen indtastes i Tinglysningsrettens system og sendes elektronisk til tinglysningsretten. Når tinglysningen er gennemført, sender tinglysningsretten en elektronisk kvittering som dokumentation for, at ejendommen nu har skiftet ejer.

Køb

Når du har besluttet dig for at købe fast ejendom, skal du sørge for, at der i købsaftalen indføjes et advokatforbehold. Forbeholdet bør formuleres således: "Nærværende handel er betinget af købers advokats godkendelse af handlen i sin helhed."

Advokatforbeholdet sikrer, at vi sammen med dig får tid til at gennemgå købsaftalen med alle bilag, herunder tilstandsrapport, eleftersynsrapport og ejerskifteforsikringstilbud, inden handlen er bindende.

Prisen er 8.200 kr. inkl. moms for personlig juridisk rådgivning, når du køber hus igennem en ejendomsmægler.

Umiddelbart efter, du har skrevet under på købsaftalen, mødes vi med dig for at drøfte handlen og dens vilkår. Hvis du ikke har mulighed for at komme til kontoret i Kolding til møde, kan mødet afholdes telefonisk. Inden mødet har vi læst alle handlens dokumenter igennem, så vi er godt forberedt. Mødet varer ca. en time, og vi gennemgår købsaftalen, salgsopstillingen, finansieringen, tilstandsrapporten, eleftersynsrapporten, energimærkningen, eventuelle servitutter, ejendomsdatarapport, BBR-meddelelse, ejendommens forbrugsopgørelser samt tingbogsattesten. For ejerlejligheder er der typisk ikke udarbejdet tilstandsrapport og eleftersynsrapport, da disse skal udarbejdes for hele ejendommen, og derved fravælger sælger at gøre brug af reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom.

Tingbogsattesten er det dokument, der viser, hvor mange lån sælger har i huset/ejerlejligheden, og om der er tinglyst servitutter på ejendommen. Hvis sælger har et ejerpantebrev vil der, efter omstændighederne, være mulighed for, at du kan overtage dette som finansieringsmiddel, således at du kan spare lidt penge – det tjekker vi selvfølgelig også for dig.

Hvis du køber hus eller ejerlejlighed uden at der er en ejendomsmægler involveret, kan vi også hjælpe dig med gennemgang af alle sagens dokumenter. Prisen vil da ligge fra 7.800- 10.000 kr. inkl. moms, afhængig af flere forhold, herunder om sælger sørger for at udarbejde købsaftalen eller om vi skal lave den, hvilke undersøgelser der skal foretages, hvilke bilag vi skal indhente mv.

Husk, at hvis du er ugift samlevende og køber hus med din samlever, er det en god ide at oprette testamente, således at I sikrer hinanden i tilfælde af dødsfald. Læs mere om testamenter under fanen ”Private forhold”. Det er også en god ide at lave en samejeoverenskomst.

Salg

Står du for at skulle sælge din bolig, er der mange ting at være opmærksom på, og vi hjælper gerne med vejledning om vilkår for handlen samt prisforhandlinger.

Hvis du sælger gennem en ejendomsmægler er vores salær kr. 6.000 inkl. moms.

Har du allerede fundet en køber uden brug af ejendomsmægler, er der mange penge at spare på mæglersalæret. Vi kan udfærdige købsaftalen for dig, tinglyse og udarbejde refusionsopgørelse.
Vores salær for at hjælpe dig som sælger er i så fald fra kr. 6.000 - 10.000 inkl. moms afhængig af flere forhold, herunder om du eller køber sørger for at udarbejde købsaftalen eller om vi skal lave den, hvilke undersøgelser der skal foretages, hvilke bilag vi skal indhente mv.