Pantebreve, der er blevet væk og som skal slettes (mortificeres)

Er der tinglyst et pantebrev på din ejendom, men er selve pantebrevet forsvundet, så er det i forbindelse med et salg af ejendommen nødvendigt at pantebrevet mortificeres, dvs. udslettes. Det er det fordi der ellers vil kunne opstå problemer, hvis du eller en senere køber skal belåne ejendommen. Et nyt lån kan ikke tinglyses, før det lån, som pantebrevet vedrører, er slettet.

Når et pantebrev skal mortificeres, kan det ske med eller uden bankgaranti. På den ene måde tager en mortifikationssag ca. 3 måneder og på den anden tager det ca. 1 år.

Ved den hurtige metode, kræves det, at debitors bank stiller en garanti overfor retten, hvorved banken indestår for lånebeløbet, hvis der efter mortifikationen skulle dukke en kreditor op og gøre krav gældende. Det skyldes, at der gives en forholdsvis kort frist for at en eventuel kreditor retter sit krav mod debitor.

Ved den anden metode er det ikke nødvendigt med en bankgaranti – til gengæld gives der en lang frist, inden for hvilken en eventuel kreditor kan gøre krav gældende. 

Når fristen er udløbet – hvad enten det er den korte eller lange - afsiger retten en dom, der bestemmer, at pantebrevet er mortificeret.