Overdragelse ved skilsmisse eller samlivsophævelse

Skal du skilles eller har du og din samlever ophævet samlivet, og har du og din ægtefælle/samlever aftalt at den ene af jer, skal overtage jeres hus eller ejerlejlighed, så er det nødvendigt, at ejerskiftet registreres i tingbogen – på samme måde som dengang i sammen købte boligen af sælger.

Typisk foregår overdragelsen af den halve ejendom sådan, at den ægtefælle/samlever, der bliver boende i ejendommen, overtager restgælden i ejendommen. Dvs. at der ikke skal kontantbeløb på banen, men at den fraflyttende part simpelthen frigøres fra den fælles gæld og samtidig ikke længere er ejer af ejendommen.

Vi laver en købsaftale, sørger for at der er styr på gældsovertagelsen, tinglyser og laver eventuel en refusionsopgørelse.

Prisen er kr. 6.500,00 inkl. moms.