Køb på tvangsauktion

Er du interesseret i at byde på et hus, en lejlighed, en udlejningsejendom eller anden fast ejendom på tvangsauktion, men er du i tvivl om, hvordan sådan noget foregår, så kan du altid møde op i retten og overvære en tvangsauktion – også selvom du ikke har tænkt dig at byde på auktionen.

Vi kan hjælpe dig med at få et overblik over de økonomiske krav, et bud på tvangsauktion stiller. Ud over det beløb, du byder for ejendommen, skal der nemlig – medmindre det er andelsbolig, du vil byde på - betales et såkaldt ”størstebeløb”. Størstebeløbet er omkostninger ved auktionen, annoncer, eventuel brandforsikringspræmie mm. Du skal også betale en auktionsafgift og der skal stilles en sikkerhed for købets gennemførelse, hvis du bliver højestbydende på auktionen. Endelig skal dit køb tinglyses.

Har du allerede købt et hus, en ejerlejlighed eller en grund på auktion, så er det nødvendigt, at dit ejerskab registreres i tingbogen. Det er også nødvendigt at auktionssælgerens kreditorer medvirker til at slette deres pant i ejendommen, selvom de måske ikke har fået dækning på auktionen.