Gældsbreve – familielån

Skal du overdrage en fast ejendom til børn eller børnebørn, og ønsker du, at de skal kunne låne pengene til købet på favorable vilkår af dig, så er der mulighed for det.

Det er nødvendigt, at der oprettes et gældsbrev – ellers risikerer dit barn/barnebarn at blive beskattet af lånebeløbet. I forhold til Skat skal det kunne bevises, at der er tale om et reelt gældsforhold og ikke en gave.

Låner du penge ud til nær familie kan du låne ud både rente- og afdragsfrit. Lånet skal blot være et såkaldt anfordringslån, dvs. et lån, hvor du som långiver bl.a. kan kræve gælden betalt på anfordring inden for 14 dage.

Et gældsbrev af denne type vil oftest blive udarbejdet samtidig med at ejendommen overdrages. Kontakt os vedrørende en samlet pris på udarbejdelsen af gældsbrev samt berigtigelse af overdragelsen, dvs. udarbejdelse af købsaftale, tinglysning og refusionsopgørelse.

Man må hvert år give sine børn og børnebørn 68.700 kr. (2021-niveau) som gave uden at de beskattes af beløbet. Dine svigerbørn må du forære 24.000 kr. (2021-niveau). Beløbet kan de så vælge at bruge på at afdrage på gælden til dig.

Ved du allerede på forhånd, at du ønsker at give dit barn/barnebarn årlige pengegaver til brug for afdrag på lånet, så er det vigtigt, at det ikke skrives ind i gældsbrevet, f.eks. ved at ”lånet afdrages årligt med det afgiftsfri gavebeløb”. Hvis det står i lånedokumentet, vil lånet af Skat blive betragtet som en gave, som dit barn/barnebarn skal beskattes af. Det vigtige er nemlig, at du ikke på forhånd forpligter dig til at yde en årlig gave. Derimod er der intet til hinder for at du hvert år bliver spontant gavmild.