Fejl ved din bolig

Har du købt fast ejendom inden for de sidste 10 år og har du opdaget, at noget ved ejendommen er mangelfuldt, så er det nødvendigt at vide, om det er sælger eller ejerskifteforsikringen, du skal tage fat i for at få godtgjort de udgifter, der er forbundet med at reparere på forholdene.

Mangler ved en ejendom kan for eksempel være problemer med ejendommens kloakering. Eller måske har sælger urigtigt fortalt dig, at der er dræn rundt om huset, hvilket du nu opdager i forbindelse med en vandskade, at der ikke er. Det kan også være, at sælger har undladt at oplyse dig om, at der er problemer med ejendommens gulve.

Hvorvidt køber har et krav mod sælger afhænger først og fremmest af, om sælger, da han solgte ejendommen, udleverede en tilstandsrapport, en eleftersynsrapport og et tilbud på en ejerskifteforsikring, som han tilbød at betale ½ af præmien på. Gjorde sælger det, kan der som udgangspunkt ikke rettes krav mod sælger. Så må køber henvende sig til sin ejerskifteforsikring, hvis køber tegnede sådan en. Hvis ikke køber tegnede en ejerskifteforsikring, så må køber helt selv bære omkostningerne ved at udbedre manglerne.

En særlig situation opstår dog i de tilfælde, hvor sælger bevidst har givet køber urigtige oplysninger inden købet. Hvis forholdene er nævnt i tilstandsrapporten eller elrapporten, så gælder udgangspunktet stadig, køber må gøre brug af sin ejerskifteforsikring, og sælger kan ikke gøres ansvarlig. Hvis forholdene derimod ikke fremgår af tilstandsrapporten eller elrapporten, så vil der være mulighed for at rette et krav mod sælger.

Udleverede sælger ikke tilstandsrapport, eleftersynsrapport og ejerskifteforsikringstilbud, så frigøres sælger ikke for det almindelige mangelsansvar, og der vil være en god mulighed for at rette et krav mod ham.

Hvis det er ejerskifteforsikringsselskabet, der ikke mener, at det skal betale for udbedring af en mangel, og kan forsikringsselskabet og køber ikke nå til enighed om en løsning, så skal der i første omgang klages til forsikringsselskabet og dernæst eventuelt til forsikringsankenævnet.

Har køber rettet et krav mod sælger, der har afvist det, fordi sælger ikke mener, at kravet er berettiget, og kan sagen ikke løses ved et forlig, så er det nødvendigt med en retssag ved de civile domstole.

Vi har stor erfaring i at føre sager om mangler ved fast ejendom, hvad enten det er for køber eller sælger eller vedrørende dækning på en tegnet ejerskifteforsikring.

Typisk vil køber og sælger som privatpersoner have en retshjælpsforsikring, der kan dække udgifterne til en retssag i større eller mindre omfang. Dette drøfter vi grundigt med dig i forbindelse med sagens opstart, og skal der søges retshjælpsdækning, gør vi det for dig. Har du ikke en retshjælpsforsikring og er din årlige indkomst under et vist beløb, så er der mulighed for at søge fri proces, hvilket betyder, at staten betaler dine omkostninger forbundet med sagen. Beløbsgrænsen for fri proces afhænger af, om du er gift/samboende eller enlig samt af, hvor mange børn under 18 år, du forsørger.

En civil sag om mangler ved fast ejendom kan let tage 1 år til 1½ fra start til slut – og længere, hvis sagen ankes til Landsretten. At det tager så lang tid skyldes, at der i sagens indledede fase vil være skriftveksling mellem parterne via deres advokater (såkaldte processkrifter). Herefter kan det være nødvendigt med syn og skøn, dvs. at en sagkyndig person besigtiger problemet for at konstatere omfanget af manglerne, årsagen hertil samt udgifterne til udbedringen. Igennem et sagsforløb er der således både retten, skønsmanden, sagsøger og sagsøgers advokat samt sagsøgte og sagsøgtes  advokat, som indbyrdes skal fastsætte frister og mødedatoer, som alle kan overholde.

Ønsker du at rette et krav mod sælgeren af din faste ejendom eller har du brug for hjælp i forbindelse med at køber har rettet et krav mod dig, så kontakt os for en uforpligtende og gratis vurdering af din sag. Ønsker du herefter, at vi repræsenterer dig i sagens videre forløb, beregnes vores salær efter, hvor meget tid der bruges på sagen. Hvis du har en forsikring med retshjælpsdækning eller du opfylder betingelserne for at få fri proces, søger vi om økonomisk hjælp til sagen for dig.

Vil du læse mere om fri proces og retshjælpsdækning, så læs mere på fanerne under punktet retssager.