Entreprise

Skal du have bygget et nyt hus, så skal du sikkert lave en kontrakt med det firma, du har valgt til at bygge huset for dig. En sådan kontrakt kaldes en entreprisekontrakt og indeholder aftale om prisen, om hvad der skal bygges, hvornår huset skal være færdigt og hvordan du og byggefirmaet skal forholde jer, hvis f.eks. byggeriet bliver forsinket.

Om køb af grund, se under fanen grundhandler og projektsalg.

Når du får overdraget dit nye hus, skal der sammen med byggefirmaet laves en gennemgang, hvor eventuelle fejl og mangler kan blive påtalt og efterfølgende rettet.

Senest et år efter at du har fået overdraget dit nye hus, så skal der afholdes en 1-års gennemgang, hvor du har mulighed for at påpege fejl og mangler ved byggeriet, som er opstået eller som du først har opdaget efter overdragelsen. Manglerne skal byggefirmaet udbedre i umiddelbar forlængelse af gennemgangen.

Der vil eventuelt senest 5 år efter overdragelsen afholdes endnu en gennemgang, hvor yderligere mangler, der måtte have vist sig noteres og efterfølgende udbedres.

Vær opmærksom på, at det er dig, der skal sørge for at indkalde byggefirmaet til 1- og 5- års gennemgang – de har ikke pligt til at indkalde dig, hvis du skulle have glemt det.

Ønsker du assistance i forbindelse med afleveringsforretning, 1- eller 5- års gennemgang, herunder opfølgning på mangeludbedringen, så kontakt os for nærmere aftale herom.