Andelsboliger


En andelsbolig er et alternativ til en ejerbolig og der er mange ligheder mellem handel med ejerboliger og andelsboliger. Men på trods af lighederne, er der også væsentlige forhold, som adskiller sig og som det er vigtigt at holde sig for øje, når man vil købe eller sælge en andelsbolig. Vi hjælper med gennemgang af de relevante forhold.

Køb og salg af andelsbolig er, ligesom køb og salg af al anden fast ejendom, forbundet med risiko. Det kan være svært for en køber eller sælger at gennemskue de økonomiske og juridiske konsekvenser, der kan være forbundet med at indtræde i en andelsboligforening eller træde ud af den. Derfor er der typisk behov for rådgivning inden man gennemfører handlen.
Det er især vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i, hvilke lån andelsboligforeningen har, inden du køber.

Andelsboligloven angiver de overordnede rammer for handel med andelsboliger. Loven angiver nærmere regler for, hvad en andelsbolig må koste. Loven angiver desuden, at bestyrelsen i foreningen skal godkende overdragelsesaftalen. Derudover regulerer den enkelte forenings vedtægter ofte, hvem andelsboligen må sælges til og de nærmere regler for salget.

Når du sælger en andelsbolig

Andelsboligloven indeholder regler for, hvor meget andelsboligen må koste. Der findes forskellige beregningsmetoder, og det er generalforsamlingen i andelsboligforeningen, der beslutter hvilken beregningsmetode, foreningen skal bruge.

I mange foreninger er der desuden regler for, hvem man må sælge sin bolig til. F.eks. har mange foreninger ventelister, som eventuelle købere kan blive skrevet op på. Hvis der er særlige regler for, hvem man må sælge til, skal det stå i vedtægterne for andelsboligforeningen.

Når du køber andelsbolig

Ved køb af en andelsbolig, skal man først og fremmest være opmærksom på, hvilken forening der er tale om. Særligt hvis du køber en andelsbolig i en nybygget eller nystiftet forening, kan det være svært at gennemskue den finansielle del af købsaftalen. Der er kommet regler om oplysningspligt for andelsboliger under stiftelse, og det er blevet muligt for købere af den type andelsbolig at fortryde købet.

Hvis du køber en andelsbolig i en ældre forening, er der regler i an-delsboligloven bl.a. om, hvad andelen må koste, og hvordan prisen kan regnes ud. Andelsboligforeningens generalforsamling fastsætter i vedtægterne andelens værdi for det kommende år.

Som køber af en andelsbolig gør du klogt i at undersøge, om prisen er fastsat korrekt og efter den rigtige beregningsmetode. Sælger har ikke lov til at forlange penge under bordet - og han kan heller ikke betinge salget af, at du f.eks. køber et gammelt tæppe til overpris. Vi hjælper dig gerne, hvis du er kommet i en sådan situation.